Tag Archives: zarada na kursu

Kako zaraditi na razlici u kursu

pare
Svaka menjačnica kao što znate ima dva kurs, jedan je po kome se devize kupuju, a drugi je onaj po kome se one prodaju.

Uvek postoji razlika između ova dva kursa jer bi u suprotnom menjanje deviza bilo neisplativo. Međutim šta ako možete kupiti devize po nižoj ceni, a prodati ih po višoj.

NBS svakoga dana u 17h objavljuje kurs za sledeći dan, tako da vam odmah može biti poznato koji će kurs biti već sutra. Ukoliko dolazi do velikih oscilacija, možete kupiti ili prodati devize i na taj način reagovati pravovremeno, pa čak i zaraditi na toj razlici u kursu.