Tag Archives: kako zaraditi na internetu

Kako da ostvarite zaradu i marketinški uspeh?

Sigurno ste do sada već čuli da uspeh jedne kompanije zavisi od ostvarivanja i održavanja dobre veze zaposlenih u prodajnom i marketinškom timu. Naravno, neizbežno je da će se pojavljivati određene razmirice u načinu funkcionisanja pojedinačnih segmenata, ali te prepreke se mogu lako savladati. Ključ uspeha leži u pronalasku zajedničkog razvoja i razvijanju strategije koja vodi do konačnog uspeha.

apple-camera-desk-office
Svaka kompanija ima svoje specifičnosti prema kojima se upravlja, ali određeni koraci imaju široku primenu. Mi vam predstavljamo nekoliko ključnih tačaka za uspešnu marketinšku kampanju koja rezultira uspešnom prodajom.

Njavažnije je ostvariti komunikaciju između sektora. Upoznajte prodajni tim sa radom marketinških stručnjaka. Na taj način prodavci će imati neophonde informacije o pripremi proizvoda, njihovim specifičnostima i tačno će znati na koji način treba pristupiti prodaji.

Kako informacije ne bi prozvele jednosmernu komunikaciju, postarajte se da se informacije između sektora razmenjuju. Podjednako je važno da prodavci šalju utiske sa prodajnog mesta kako bi se kampanja dalje unapredila i izmenila, ukolio je potrebno. Znajte da marketing nije posao koji se može postaviti i zaboraviti, na njemu je potreban konstantan rtad, a to zahteva obilje informacija.

Na današnjem tržištu, rad marketinškog sektora u kompanijama podrazumeva tradicionalni i digitalni marketing. Stoga, povratne informacije su ključne za uspeh. Od prodavaca sa terena možete dobiti informacije o prozvodima i njihovoj prodaji, na osnovu kojih možete zaključiti kakav je uspeh kampanje. Kada je u pitanju digitalni marketing, vaši stručnjaci u kompaniji ili agencija koju ste angažovali, moraju da vam obezbede povratne informacije internet korisnika koji su vaša ciljna grupa.

Ovi koraci su neophodni za izgradnju uspešne veze između prodajnog i marketinškog tima jedne kompanije. Zaposleni moraju biti svesni značaja timskog duha kako bi se ostvarilo efikasno poslovanje.